21 czerwca, 2021

Wirtualny instruktor

Produkt wykorzystuje w swoim działaniu algorytmy sztucznej inteligencji (AI).

Sztuczna Inteligencja (AI) bazuje na doświadczeniu zebranym w trakcie jazdy kierowcy opracowując optymalny przejazd, który jest szybszy niż najszybszy z dotychczasowych przejazdów kierowcy, co do którego mamy pewność, że jest możliwy do zrealizowania fizycznie.

„Wirtualny Instruktor” firmy GO4RACE pobiera parametry z samochodu wyścigowego (sport / e-sport) oraz z dodatkowych czujników zewnętrznych, zależnie od badanych parametrów.

Zespół wykorzystuje dostępne dane, bez ingerencji w dane fabrycznych komputerów samochodowych. Z perspektywy użytkownika po zakończeniu przejazdu użytkownik otrzymuje tzw. “Dashboard” na którym widoczny jest przejazd rzeczywisty: trasa, parametry oraz przejazd  zaproponowane przez algorytm.